Ring til os på 28 92 19 99

Huskloak og separering

Separering

Mange kommuner vælger i disse år at kloakere ude i de tæt befolkede landområder, eller gå ind i et eksisterende kloaksystem og lave det der på fagsprog kaldes separat kloakering.

Separat kloakering betyder, at kommunen laver en “ekstra” kloakledning, som kun skal lede regnvand væk fra husstande og veje. Dermed sikrer de sig at rensningsanlæggene kun får spildevand, og regnvandet bliver ledt til eks søer, vandløb mm.

Uanset hvilken løsning kommunen vælger, afsluttes deres arbejde med en skel-stikbrønd ca. 1 m inde på den private grund. Herefter er den enkelte grundejer forpligtet til at separere sin vandudledning og blive tilsluttet den offentlige kloak.

Hvordan gør vi?

Vi sørger for at kontakte kommunen og forsyningsselskaberne og indhenter de nødvendige tegninger. Vi holder derefter et møde med dig, vi gennemgår afløbsforholdene og skitserer hvordan det nye afløbsanlæg kommer til at se ud. Efter få arbejdsdage modtager du et skriftligt tilbud på opgaven.

Når du godkender tilbuddet, gennemarbejder og projekterer vi arbejdsopgaven, vi indhenter alle nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer hos kommunen. Vi udfærdiger en tidsplan så du ved hvornår vi begynder gravearbejdet.

Når arbejdet er udført, gennemgår vi i fællesskab systemet. Du vil, som kunde, blive sat ind i de enkelte dele af afløbssystemet og blive instrueret i drift og vedligeholdelse.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.