Ring til os på 28 92 19 99

Olie/benzin og fedtstofskifter

Olieudskilleranlæg

Benzin- og olierester kan, hvis de ikke fjernes fra spildevandet, give problemer i både afløbssystem og renseanlæg. Det er derfor vigtigt, at virksomheder og anlæg, hvor spildevand med olie og benzin kan forekomme, har et udskilleranlæg.

For at sikre sig, at udskilleren egner sig til arten og mængden af spildevand, skal du evt. have hjælp fra en autoriseret kloakmester. Og her kommer vi ind i billedet, vi kan være behjælpelig med dimensionering af både udskiller-anlægget og det tilhørende sandfang.

Fedtudskilleranlæg

Virksomheder, som udleder fedt eller vegetabilske og animalske olier til kloakken, skal som regel installere en fedtudskiller. Det drejer sig f.eks. om levnedsmiddelvirksomheder, storkøkkener, restauranter, kantiner, grillbarer, pizzeriaer, slagtere, bagerier, cateringfirmaer o. lign.

Sådan virker en fedtudskiller En fedtudskiller tilbageholder fedt og olie i spildevandet. Fedt er lettere end vand og vil derfor samles på vandoverfladen i fedtudskilleren. Resten af spildevandet løber videre ud i kloaksystemet.

Skriv til os

Har du et spørgsmål eller lignende, så er du meget velkommen til at kontakte os.